Przelicznik jednostek temperatury

reklama

Przelicznik jednostek temperatury pozwala na zamianę ośmiu różnych jednostek. Poniżej wpisz w odpowiednie pole temperaturę, którą chcesz zamienić. Wyniki dla pozostałych jednostek temperatury pojawią się w pozostałych polach. Możesz przeliczać pomiędzy jednostkami: Celsjusz (°C), Fahrenheit (°F), Kelvin (°K), Rankine (°R), Newton (°N), Réaumur (°Ré), Delisle (°De), Rømer (°Rø).

Temperatura termodynamiczna - definicja

Podstawowa jednostka w układzie SI opisująca temperaturę to kelwin. Jej symbol oznacza się przez K i jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Boltzmanna k, wynoszącej 1,380 649 × 10⁻23, wyrażonej w jednostce J K⁻1, która jest równa kg m2 s⁻2 K⁻1, gdzie kilogram, metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą h, c i ΔνCs.

Skale termometryczne

Do określenia skali temperatur potrzebne są stałe punkty termometryczne, odpowiadające odtwarzalnym stanom równowagi międzyfazowej, np. w skali Celsjusza są to punkty zamarzania i wrzenia wody destylowanej pod ciśnieniem 1 atm. Skala podzielona jest na określoną liczbę stopni.

W przeliczniku jednostek temperatury znajdziesz następujące skale:

skala Celsjusza - najpopularniejsza skala do określania temperatury. Jej nazwa pochodzi od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, którą wprowadził w 1742 roku. Obecnie punktami odniesienia są temperatury zamarzania wody (0°) i wrzenia wody w ciśnieniu atmosferycznym (100°). Pierwotnie te dwa punkty były przyjęte w odwrotnej kolejności,

skala Fahrenheita - używana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize, a w Kanadzie jako skala uzupełniająca. Jej nazwa pochodzi o jego twórcy Daniela Gabriela Fahrenheita, który zaproponował ją w 1742 roku. Początkowo dla swojej skali Fahrenheit przyjął trzy punkty odniesienia: 0° jako temperaturę zamarzania mieszaniny wody, lodu i salmiaku w proporcjach 1:1:1, 32° jako temperaturę lodu i wody w proporcjach 1:1, oraz 96° jako temperaturę ludzkiego ciała. Kilka lat przed śmiercią dokonał modyfikacji, w której ustalił temperaturę wrzenia wody na 212°, jako ważniejszą w nauce niż temperatura ludzkiego ciała. Od tego czasu temperatura ciała człowieka została ustalona na 98,6 °F. Warto jeszcze wspomnieć, że Fahrenheit wzorował się na skali Rømera,

skala Kelvina - jest to podstawowa jednostki temperatury w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar SI. Nazwa pochodzi od szkockiego fizyka Williama Thomsona, lorda Kelvina i oznacza się ją literą K. Skala Kelwina oparta jest na skali Celsjusza. Różnica między jedną i drugą skalą wynosi 273,15. Temperatura 0 K jest równa temperaturze −273,15 °C i jest to teoretycznie najniższa możliwa temperatura (zero bezwzględne)

skala Rankine'a - jej twórcą jest William Rankine. 0 w tej skali oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek (zero bezwzględne). Pomiędzy wartościami w skali Rankine'a a wartościami w skali Fahrenheita zachodzi związek:
TRank = TFahrenheit + 459,67

skala Newtona - opracowana w 1700 roku przez brytyjskiego uczonego Isaaca Newtona. Początkowo była oparta na kilku określonych przez siebie temperatur odpowiadającym określonym zjawiskom. Później została zmieniona i jej definicja zawiera temperaturę topnienia i wrzenia wody, którym zostały przypisane wartości: 0° i 33°N.

skala Réaumura - opracowana i wprowadzona w 1731 roku przez francuskiego fizyka R.A.F. de Réaumura. 0°Ré to temperatura zamarzania wody, a temperatura wrzenia wody do 80°Ré. Pomiędzy wartościami w skali Réaumura a wartościami w skali Celsjusza zachodzi związek:
TRéaumur = TCelsjusz + 0,8

skala Delisle'a - opracowana i wprowadzona w 1732 roku przez francuskiego astronoma Josepha-Nicolasa Delisle’a. Była ona używana głównie w Rosji do XVIII wieku. Do opracowania skali zostały przyjęte dwa punkty: 0°D - wrzenie wody, 150°D - zamarzanie wody

skala Rømer'a - opracowana i wprowadzona w 1701 przez duńskiego astronoma Ole Rømera. 0° w skali Rømera to temperatura zamarzania mieszaniny wody z solą. Temperatura wrzenia wody to 60 °Rø, a jej zamarzania 7,5 °Rø.

0°C != 0°F != 0°K

Dla niektórych jednostek temperatury wartość 0 oznacza zupełnie inną wartość. Wynika to ze sposobu utworzenia skali. Dla skali Celsjusza, Réaumura i Newtona zostało przyjęte, że 0 oznacza temperaturę zamarzania wody.

W skali Kelwina i Rankine 0 oznacza najniższą teoretycznie możliwą temperaturę, jaką może mieć ciało. Temperatury tej nie da się osiągnąć. Wg fizyki jest to temperatura, w której ustają wszelkie drgania cząstek. Temperaturę taką nazywa się również zerem bezwzględnym.

jednostki temperatury - memeźródło: //www.reddit.com/r/memes/comments/gqec29/poor_degrees/