Przelicznik jednostek długości

reklama

Przeliczanie jednostek długości zamienia wartości między różnymi jednostkami długości. Możesz zamienić jednostki z systemu metrycznego oraz anglosaskiego. Zamieniane są następujące jednostki określające długość: mikrometr [µm], milimetr [mm], centymetr [cm], decymetr [dm], metr [m], kilometr [km], cal [in], stopa [ft], jard [yd], mila [mi], mila morska [nmi].

System metryczny
Angielskie jednostki miary

Metr jako jednostka długości

Metr jest podstawową jednostką długości układu SI. Oznaczanie to m, a definiuje się jako odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

Inne jednostki długości

W większości świata stosuje się system metryczny i jeśli chcemy podać jakąś odległość, długość, to w zależności od wielkości stosuje się wielokrotności i podwielokrotności jednostki. Najczęściej stosowane to:

dla anglosaskich (imperialnych) jednostek miar: