Przelicznik jednostek masy (wagi)

reklama

Masa jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych. Jej podstawowa jednostka to kilogram (w skrócie kg). Służy do ilościowego opisu bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego obiektów fizycznych.

Poza podstawowymi jednostkami masy z Układu SI często można spotkać się z angielskimi (imperialnymi) jednostki wagowymi, takimi jak uncja czy funt.

Poniżej znajdują trzy boksy, w których możesz wpisać dowolną wartość jednostki, którą chcesz przeliczyć. Boksy te zawierają: metryczne jednostki miary, angielskie (imperialne) jednostki wagowe oraz pozostałe.

Metryczne jednostki miary
Angielskie (imperialne) jednostki wagowe
Pozostałe jednostki masy

Masa - definicja

Masa jest to jedna z podstawowych wielkości fizycznych, która określa bezwładność (masa bezwładna) oraz oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) ciał fizycznych.

Jednostka Masy

Jednostka Masy w Układzie SI oznaczona symbolem kg (kilogram). Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,62607015 × 10-34, wyrażonej w jednostce J s, która jest równa kg m2 s-1.

Jednostka masy w Układzie SI jest jedyną jednostką, która zaczyna się od przedrostka kg.

Warto również wspomnieć, że 20 maja 2019 roku wzorcem 1 kg był cylinder o średnicy podstawy 39 mm wykonany ze stopu platyny i irydu. Był on przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres pod Paryżem.

Przeliczanie jednostek masy (wagi)

Nasze narzędzie do przeliczanie jednostek masy (wagi) podzielone jest na trzy części (boksy), które zawierają następujące jednostki:

Podstawowe jednostki masy z układu SI:

Imperialne / amerykańskie jednostki wagi:

Pozostałe jednostki masy:

Podsumowanie

Przelicznik jednostek masy zawiera wiele różnych jednostek, które przelicza między sobą w błyskawicznym czasie. Dodatkowo istnieje możliwości ustawienia, z jaką dokładnością (ile miejsc po przecinku) mają być podane wyniki.

Jeśli brakuje to jakiejś jednostki masy, którą chciałbyś przeliczać, koniecznie daj nam znać.